Espacio Legal - Despatx d’advocats
Esteu veient:

Assegurances i trànsit

Les reclamacions judicials d’assegurances i tràfic contra companyies asseguradores que refusen pagar indemnitzacions per assegurances de tota mena (vida, invalidesa, tràfic, etc.) són bastant freqüents avui dia. Segons el fundador de Espacio Legal, Marcelino Tamargo, aquest tipus demandes judicials tenen moltes possibilitats de prosperar, sempre que l’afectat compti amb una assessoria jurídica capacitada i experta en aquesta àrea.

Una pràctica habitual de les companyies d’assegurances es la de fer ús de clàusules abusives o negar-se a pagar la totalitat d’una indemnització després d’un accident o contratemps. Aquestes situacions poden fer-se especialment greus quan l’assegurança de vida o invalidesa es va signar conuntament amb un préstec hipotecari (una pràctica molt habitual exigida per les entitats bancàries i de préstec). En aquests casos, els usuaris es veuen en una situació sense sortida, ja que han de seguir fent front als pagaments de la hipoteca.

Els àmbits habituals on Espacio Legal desenvolupa la defensa jurídica en aquest àmbit són:

  • Vida: Són les assegurances en què el prenedor paga la prima i el beneficiari rep el capital en cas de mort del primer.
  • Invalidesa: Cobreixen el risc de perdre la capacitat de treballar a causa d’un accident o malaltia.
  • Tràfic: Cobreixen els accidents o danys causats per accidents de trànsit previstos en la pòlissa obligatòria dels vehicles en circulació.

Espacio Legal - Despatx d’advocats