Assegurances i Trànsit

Moltes companyies asseguradores obstaculitzen tant com poden el cobrament d'indemnitzacions per assegurances de vida, invalidesa i trànsit. Les demandes contra elles acostumen a prosperar quan es disposa d'una assessoria jurídica especialitzada

De lunes a viernes de 9h a 17h
91 576 73 50 985 171 490
Contactar

Les reclamacions judicials d’assegurances i tràfic contra companyies asseguradores que refusen pagar indemnitzacions per assegurances de tota mena (vida, invalidesa, tràfic, etc.) són bastant freqüents avui dia. Segons el fundador de Espacio Legal, Marcelino Tamargo, aquest tipus demandes judicials tenen moltes possibilitats de prosperar, sempre que  l’afectat compti amb una assessoria jurídica capacitada i experta en aquesta àrea.

Una pràctica habitual de les companyies d’assegurances es la de fer ús de clàusules abusives o negar-se a pagar la totalitat d’una indemnització després d’un accident o contratemps. Aquestes situacions poden fer-se especialment greus quan l’assegurança de vida o invalidesa es va signar conuntament amb un préstec hipotecari (una pràctica molt habitual exigida per les entitats bancàries i de préstec). En aquests casos, els usuaris es veuen en una situació sense sortida, ja que han de seguir fent front als pagaments de la hipoteca.

Els àmbits habituals on Espacio Legal desenvolupa la defensa jurídica en aquest àmbit són:

  • Vida: Són les assegurances en què el prenedor paga la prima i el beneficiari rep el capital en cas de mort del primer.
  • Invalidesa: Cobreixen el risc de perdre la capacitat de treballar a causa d’un accident o malaltia.
  • Tràfic: Cobreixen els accidents o danys causats per accidents de trànsit previstos en la pòlissa obligatòria dels vehicles en circulació.

Contacta con nosotros

Llama ahora o déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible:


(*) Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Al rellenar este formulario está aceptando las condiciones del sitio web.

CONFLICTES JURÍDICS AMB LES ASSEGURADORES

Després de l’esclat de la bombolla immobiliària va haver-hi un augment de casos d’execució de les pòlisses asseguradores i moltes companyies van optar per excloure la cobertura de les pòlisses emparant-se en la Llei de contracte d’assegurança. que en el seu article 10 diu:

El prenedor de l’assegurança té el deure, abans de la conclusió del contracte, de declarar a l’assegurador, d’acord amb el qüestionari que aquest li presenti, totes les circumstàncies per ell conegudes que puguin influir en la valoració del risc. Quedarà exonerat d’aquest deure si l’assegurador no el sotmet a qüestionari o quan, tot i fent-ho, es tracti de circumstàncies que puguin influir en la valoració del risc i que no estiguin compreses en el qüestionari.”.

En altres paraules, la companyia argumenta l’existència d’un dol o culpa greu de l’assegurat per no haver comunicat determinades circumstàncies (malalties prèvies, hàbits no saludables, informe mèdic, etc.). En el moment de contractar la pòlissa l’assegurat signa un informe de salut en el qual declara el seu estat físic. Per sort per als usuaris, l’actual doctrina del Tribunal Suprem considera aquest document com a no presentat en cas d’haver-se signat davant un empleat de banca i no davant d’un agent d’assegurances.

En aquests casos és fonamental que l’afectat tingui un assessorament jurídic especialitzat per iniciar un procediment judicial o bé per arribar a un acord beneficiós amb la companyia asseguradora. És important que puguem estudiar cada cas per analitzar la seva viabilitat, ja que això augmenta les garanties d’èxit. A més, és recomanable és que es contracti un advocat extern aliè a la companyia d’assegurances. A Espacio Legal som especialistes en la defensa jurídica en aquesta mena de conflictes.

DEFENSA JURÍDICA PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Les indemnitzacions de les asseguradores en cas d’accidents de trànsit dependran de diversos factors. A més dels danys materials, també s’han de tenir en compte les seqüeles i la gravetat de les lesions provocades, així com altres circumstàncies com les familiars, personals, ingressos, etc. El departament d’assessoria jurídica d’Espacio Legal, té experiència en aquest sector i el seu objectiu és aconseguir la màxima indemnització i reconeixement dels perjudicis causats. Assessorem als nostres clients respecte a les diferents opcions legals que té després de les lesions patides. L’equip de professionals del dret de trànsit i assegurances s’encarrega d’aconsellar al client durant tot el procediment.

 

Espacio Legal

Espacio Legal té seus a Madrid, Gijón, Barcelona i Màlaga. Des d'aquestes seus treballem per a tot Espanya i qualsevol país on els nostres clients tinguin interessos. Som pioners en la lluita contra les males pràctiques bancàries, tasca que se'ns ha reconegut amb la concessió del premi "El Suplemento 2016" en la categoria de Dret Financer. A dia d'avui ens encarreguem de tota mena d'especialitats jurídiques,

Propers, Independents i Globals

Contactar