'*** Seguimiento con tagmanager
Espacio Legal - Despatx d’advocats
Esteu veient:

Arbitratge i mediació

A Espacio Legal | Law & Tax apostem per dos dels instruments més efectius que existeixen actualment per resoldre conflictes de caràcter contractual i comercial: l’arbitratge i la mediació.

Es tracta de fórmules més ràpides i eficients,  i en el cas de la mediació civil i mercantil, menys cara que recórrer als tribunals ordinaris.

L’Arbitratge és una fórmula extrajudicial que consisteix en que les parts en conflicte se sotmetin a un àrbitre o tribunal arbitral per resoldre un litigi. És una justícia especialitzada en la qual els intervinents són especialistes en la matèria objecte de la controvèrsia i tot plegat, en gran part, és consequència del fet de que les parts poden designar de comú acord o bé als àrbitres que participaran en el procediment o bé la manera de triar-los.

Espacio Legal | Law & Tax , amb el lletrat Marcelino Tamargo al capdavant, disposa d’un equip d’advocats especialitzats que intervenen en procediments d’arbitratge nacionals i internacionals, en l’àmbit del dret mercantil, societari o contractual.

 A més a més som experts en Arbitratge Internacional Marítim.  Donat que la via marítima mou el 80% del comerç mundial, és habitual que es produeixin conflictes judicials. La majoria es produeixen entre països amb normatives molt diferents, de manera que l’arbitratge s’ha revelat com la millor fórmula per resoldre’ls.

El nostre percentatge d’èxit en el camp de l’arbitratge és del 90% per via judicial o extrajudicial.

Pel que fa a la Mediació, no és un procés litigiós (ni judicial ni arbitral). En aquest cas hi ha la figura d’un mediador sense capacitat de decisió; la seva tasca consisteix en facilitar la comunicació entre les parts per tal que arribin a un acord satisfactori. A Espacio Legal | Law & Tax tenim l’experiència suficient per actuar com a mediadors i buscar un acord el més ràpid possible, amb un resultat més econòmic per al client.

Espacio Legal - Despatx d’advocats