'*** Seguimiento con tagmanager
Espacio Legal - Despatx d’advocats
Esteu veient:

Assegurances i trànsit

Les reclamacions judicials d’assegurances i tràfic contra companyies asseguradores que refusen pagar indemnitzacions per assegurances de tota mena (vida, invalidesa, tràfic, etc.) són bastant freqüents avui dia. Segons el fundador de Espacio Legal | Law & Tax , Marcelino Tamargo, aquest tipus demandes judicials tenen moltes possibilitats de prosperar, sempre que l’afectat compti amb una assessoria jurídica capacitada i experta en aquesta àrea.

Una pràctica habitual de les companyies d’assegurances es la de fer ús de clàusules abusives o negar-se a pagar la totalitat d’una indemnització després d’un accident o contratemps. Aquestes situacions poden fer-se especialment greus quan l’assegurança de vida o invalidesa es va signar conuntament amb un préstec hipotecari (una pràctica molt habitual exigida per les entitats bancàries i de préstec). En aquests casos, els usuaris es veuen en una situació sense sortida, ja que han de seguir fent front als pagaments de la hipoteca.

Els àmbits habituals on Espacio Legal | Law & Tax desenvolupa la defensa jurídica en aquest àmbit són:

  • Vida: Són les assegurances en què el prenedor paga la prima i el beneficiari rep el capital en cas de mort del primer.
  • Invalidesa: Cobreixen el risc de perdre la capacitat de treballar a causa d’un accident o malaltia.
  • Tràfic: Cobreixen els accidents o danys causats per accidents de trànsit previstos en la pòlissa obligatòria dels vehicles en circulació.

Espacio Legal - Despatx d’advocats