'*** Seguimiento con tagmanager
Espacio Legal - Despatx d’advocats
Esteu veient:

Dret fiscal i tributari

Entre tots els vincles que s’estableixen entre l’Estat i els ciutadans, un de les més importants és el pagament d’impostos. El Dret Fiscal i Tributari s’ocupa d’aquesta relació.

A Espacio Legal | Law & Tax disposem d’un departament especialitzat en oferir assessorament, gestió i planificació de les obligacions tributàries destinat a persones físiques, empreses i multinacionals.El nostre despatx, sota la direcció del lletrat Marcelino Tamargo Menéndez, es caracteritza per un exhaustiu coneixement de les normes fiscals promulgades per la Unió Europea, la qual cosa ens permet assessorar als nostres clients en totes aquelles disposicions comunitàries que els puguin afectar.

En matèria de fiscalitat internacional ajudem a planificar inversions, gràcies a un equip de professionals que estudia i analitza la normativa de cada país per trobar la millor opció fiscal a cadascun un d’ells.

Pel que fa a la fiscalitat general ens ocupem de: Impost sobre la Renda de les persones físiques, impost sobre societats, impost sobre el valor afegit, Impost de Successions i Donacions, Tributs de les Hisendes Locals, Impostos autonòmics i Reclamacions entre d’altres. A més, disposem d’un departament molt qualificat en matèria d’inspeccions fiscals i en les conseqüències penals que se’n poden derivar, com ara alçament de béns, insolvències punibles, delicte fiscal etc, a més de proporcionar assistència al respecte

Assessorem als nostres clients en temes relatius a la successió familiar i els hi busquem sempre la millor opció fiscal possible.

Espacio Legal - Despatx d’advocats