'*** Seguimiento con tagmanager
Espacio Legal - Despatx d’advocats
Esteu veient:

Dret internacional i d'estrangeria

La globalització de la societat ha provocat l’increment de la importància i activitat d’aquesta branca del dret, atès que s’ocupa de les relacions jurídiques entre particulars o empreses quan intervé un element internacional.

A Espacio Legal | Law & Tax no som aliens a aquesta situació, especialment si considerem la pertinença de l’Estat Espanyol a la Unió Europea, la qual cosa ha provocat que al nostre país ens haguem de regir per dos ordenaments jurídics les normes dels quals ens afecten: el comunitari i el nacional

El Dret Internacional afecta les persones físiques i jurídiques (sobretot a les societats mercantils), les societats i organitzacions internacionals, i fins i tot als propis Estats que participen en activitats de comerç internacional.

Atès que el Dret Internacional regula les relacions jurídiques entre empreses, particulars o Estats quan les parts són de nacionalitats diferents o quan els actes jurídics tenen lloc en territoris diferents, és lògic que es relacioni amb totes les disciplines legals: Dret Penal Internacional, Dret Societari internacional, Dret civil internacional, Mercantil internacional, Tributari i Fiscal Internacionals, Dret Constitucional Internacional etc.

A Espacio Legal | Law & Tax disposem d’un grup d’experts que estan al corrent de totes les modificacions es produeixen en els convenis internacionals, reglament europeu i normes internes que afecten al Dret Internacional, àmbits en constant canvi i evolució.

Espacio Legal - Despatx d’advocats