Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

El Dret Mercantil és el conjunt de normes encarregades de regular el comerç, l’empresa, el mercat o l’activitat econòmica privada.

A Espacio Legal | Law & Tax tenim una àmplia experiència i especialització en les diferents àrees d’aquest àmbit: dret de la competència, dret de la propietat industrial, dret societari, títols de crèdit i de valors, dret bancari, dret d’assegurances, dret del mercat financer, dret de la navegació i dret concursal.

Una de les branques del Dret Mercantil és el Dret Societari, que s’ocupa de les relacions entre les societats. A Espacio Legal | Law & Tax disposem d’un excel·lent grup de professionals encarregat d’assessorar i representar a companyies nacionals i multinacionals en tot tipus d’operacions societàries, com fusions i adquisicions, reestructuracions societàries, accions de capital inversió, dissolucions societàries o concurs de creditors entre d’altres.

 La contínua internacionalització dels negocis suposa la necessitat de conèixer a fons la normativa internacional relacionada amb el dret mercantil. A Espacio Legal | Law & Tax ens hem especialitzat en Dret Mercantil Internacional, sobretot en casos protagonitzats per entitats financeres, l’activitat de les quals està cada vegada més subordinada a allò que dictaminen les autoritats comunitàries.

Contacta amb el nostre despatx d’advocats a Gijón (Astúries), Madrid o Barcelona i els nostres experts advocats respondran les teves preguntes.

DRET MERCANTIL

A Espacio Legal | Law & Tax comptem amb l’experiència d’advocats especialitzats en dret mercantil. La nostra activitat jurídica en aquest àmbit s’ha centrat en l’assessorament legal en casos de:

 • Concursos de creditors
 • Constitució de societats
 • Desenvolupament i assessorament en contractes mercantils i de compravenda.
 • Reclamació de deutes
 • Dret bancari i tributari.
 • Defensa d’assegurats.
 • Reclamació de lletres de canvi i xecs.
 • Contractes de transport nacional i internacional
 • Competència deslleial.
 • Patents, marques, drets d’autor i similars.

 DRET SOCIETARI

També anomenat dret de corporacions o corporatiu, és una part del dret privat que s’ocupa de les empreses. Com que és una personalitat jurídica, l’empresa és subjecte de drets i obligacions per si mateixa. A espacio Legal som especialistes en la delimitació i defensa d’aquests drets i obligacions..

La nostra activitat en aquest àmbit s’estén a casos com els que relacionem a continuació:

 • Creació i constitució de societats (redacció d’estatuts, tràmits jurídics i administratius, registre de denominació, escriptura, modificacions estatutàries ….)
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Aportacions de capital, dineràries i no dineràries.
 • Fusió i escissió de societats.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Redacció d’actes (actes de juntes, consells …) i certificacions mercantils.
 • Concursos de creditors