Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

Entre tots els vincles que s’estableixen entre l’Estat i els ciutadans, un de les més importants és el pagament d’impostos. El Dret Fiscal i Tributari s’ocupa d’aquesta relació.

A Espacio Legal | Law & Tax  disposem d’un departament especialitzat en oferir assessorament, gestió i planificació de les obligacions tributàries destinat a persones físiques, empreses i multinacionals.El nostre despatx, sota la direcció del lletrat Marcelino Tamargo Menéndez, es caracteritza per un exhaustiu coneixement de les normes fiscals promulgades per la Unió Europea, la qual cosa ens permet assessorar als nostres clients en totes aquelles disposicions comunitàries que els puguin afectar.

En matèria de fiscalitat internacional ajudem a planificar inversions, gràcies a un equip de professionals que estudia i analitza la normativa de cada país per trobar la millor opció fiscal a cadascun un d’ells.

Pel que fa a la fiscalitat general ens ocupem de: Impost sobre la Renda de les persones físiques, impost sobre societats, impost sobre el valor afegit, Impost de Successions i Donacions, Tributs de les Hisendes Locals, Impostos autonòmics i Reclamacions entre d’altres. A més, disposem d’un departament molt qualificat en matèria d’inspeccions fiscals i en les conseqüències penals que se’n poden derivar, com ara alçament de béns, insolvències punibles, delicte fiscal etc, a més de proporcionar assistència al respecte

Assessorem als nostres clients en temes relatius a la successió familiar i els hi busquem sempre la millor opció fiscal possible.

Contacta amb el nostre despatx d’advocats a Gijón (Astúries), Madrid o Barcelona i els nostres experts advocats respondran les teves preguntes.

DRET FISCAL I TRIBUTARI

El departament tributari d’Espai Legal està preparat per assessorar persones físiques o empreses, tant nacionals com estrangeres, en la seva relació amb les diferents administracions: nacional, autonòmica i local. En aquest sentit, oferim els serveis que detallem a continuació:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost de Societats.
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Impost de successions i donacions
 • Aplicació d’impostos en herències.
 • Reestructuració de l’ empresa familiar.
 • Tributs de les Hisendes Locals.
 • Devolució de valors catastral.
 • Impost de Bénn Immobles.
 • Impostos Autonòmics.
 • Proporcionem assistència en Inspeccions fiscals.
 • Reclamacions i procedimients tributaris contenciosos.
 • Processos Due Diligence.

També ajudem als nostres clients en els processos com:

 • Operacions vinculades i de transferència.
 • Assessorament fiscal en operacions de fusions i adquisicions.
 • Assessorament fiscal en Negociacions i Contractes
 • Assessorament fiscal en Financiació de Projectes.
 • Expedients de Responsabilitat Patrimonial de l’Estat.
 • Comerç Exterior i Duanes.

Consulti’ns la seva situació per oferir-li el assessorament legal més adequat si té algun tipus de conflicte amb l’administració tributària o bé si  necessita assessorament legal en aquesta matèria.