Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

A Espacio Legal | Law & Tax som conscients del problema que generen els morosos, tant a particulars com a professionals i empresaris que han de fer front a factures impagades, incompliment de contractes, deutes mercantils, indemnitzacions no cobrades, préstecs no retornats, quotes comunitàries, etc.

El nostre despatx és especialista en el cobrament de deutes. Ens fem càrrec detot el procés de gestió i recuperació d’impagats, fins i tot quan es tracta dels denominats expedients incobrables

El nostre mètode per a la reclamació segueix el següent procès: primer determinem la vigència del deute, després fem un estudi de viabilitat de la reclamació i finalment engeguem els procediments legals oportuns per executar-lo..

Acreditar la legitimitat del deute i determinar el termini per reclamar-la és fonamental. En el cas dels requeriments de caràcter mercantil, el termini de prescripció arriba fins als 15 anys des de la data de la factura impagada.

Un cop hem determinat la possibilitat de la reclamació, analitzem quina és la millor via per dur-la a terme. Pot ser la via extrajudicial, mitjançant una reclamació amistosa al morós o als administradors de les empreses, que moltes vegades són els responsables subsidiaris; o bé per la via judicial. En aquest cas, els professionals d’Espacio Legal, dirigits pel lletrat Marcelino Tamargo Menéndez, valorem jurídicament el procés, analitzem la seva viabilitat i triem el procediment adequat (monitori, judici canviari, ordinari, verbal etc.)

Contacta amb el nostre despatx d’advocats a Gijón (Astúries), Madrid o Barcelona i els nostres experts advocats respondran les teves preguntes.

RECLAMACIÓ D’IMPAGATS

Tenir un assessorament legal especialitzat com el que oferim des Espacio Legal estalvia temps i despeses innecessàries, i al mateix temps aconsegueix una major eficàcia en la reclamació del deute. Un assessor legal del nostre equip d’experts s’encarrega d’enfocar la reclamació de la manera més adequada per als interessos dels nostres clients.

Cobrament extrajudicial: 

Consisteix en aconseguir un acord amistós i extrajudicial mitjançant un requeriment de cobrament amb la signatura dels nostres advocats. En aquest requeriment consten el detall de l’import del pagament, un cop comprovada la legitimitat del deute, i el termini per a la seva devolució. De vegades amb aquest requeriment no s’obté el cobrament total del deute, però sí un cobrament parcial i el compromís per part del deutor d’atenir-se a un calendari de pagaments per amortitzar el deute. Aquesta és una bona solució en casos de problemes de liquiditat del deutor, ja que el procediment judicial és més lent i implica despeses addicionals com el pagament de taxes judicials o despeses de representació (procurador, advocat, etc.). Espacio Legal s’ocupa de representar al client i de defensar els seus interessos patrimonials així com de documentar el reconeixement del deute i d’aconseguir un acord de pagament.

Cobrament judicial:

Aquest procediment requereix d’una valoració jurídica i econòmica prèvia de la viabilitat de la reclamació judicial, de la que s’encarrega el nostre departament jurídic, que també determina quina és la via judicial més adequada per a cada cas (monitori, judici canviari, ordinari, verbal, etc.).

 Judici Canviari: accions per impagament de xecs, pagarés, lletres etc.

 Judici Monitori: El procés monitori és l’arma més efectiva i ràpida de què disposa el creditor per a reclamar i cobrar judicialment els seus deutes. Per aquesta via, es poden reclamar entre 1 i 250.000 €. Es tracta d’una eina molt més  ECONÒMICA i RÀPIDA que la Justícia Ordinària.

Judici Ordinari: a Espacio Legal som conscients del temps i esforç que suposa un procediment ordinari; per això un cop sol·licitada la documentació, ens ocupem de representar al client, a fi d’evitar-li qualsevol tipus de molèstia.

Si el deutor no complís amb la sentència favorable es procedirà a l’embargament de béns amb l’objectiu de fer front al deute, als interessos generats per la mateixa i el cost del procediment judicial.