Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

A Espacio Legal | Law & Tax tenim un departament dirigit a autònoms i petits empresaris: l’Àrea Financera i Comptable, destinada a ajudar als nostres clients a gestionar millor la seva empresa.

El nostre valor afegit en comparació amb un servei d’assessoria comú, passa per oferir el suport d’un departament jurídic i fiscal capaç d’aportar les millors solucions a les necessitats de cada client, així com pel fet de disposar dels recursos legals pertinents en cas que sorgeixi algun inconvenient.

Ens ocupem de la gestió de comptabilitat per a autònoms i societats, tramitem les obligacions tributàries bàsiques, gestionem eventuals sancions i requeriments de gestió tributària i atenem qualsevol tipus d’eventualitat financera, inclosa la gestió de tresoreria.

La filosofia de Espacio Legal i del seu director i fundador, el lletrat Marcelino Tamargo, passa per la prevenció i l’assessorament especialitzats, és a dir: consultar qualsevol moviment amb experts, buscar la millor opció en cada cas i evitar veure’ns embolicats en processos judicials derivats d’una mala gestió. La majoria de conflictes amb l’administració, particulars o empreses es podrien evitar simplement acudint als professionals adequats.

Contacta amb el nostre despatx d’advocats a Gijón (Astúries), Madrid o Barcelona i els nostres experts advocats respondran les teves preguntes.

SERVEIS DE L’ÀREA FINANCERA I COMPTABLE.

1.GESTIÓ DE CONTABILITAT

La comptabilitat ben portada estalvia molts imprevistos. A Espacio Legal comptem amb professionals qualificats per gestionar escrupolosament els interessos d’autònoms i societats.

AUTÒNOMS:

 • Llibre de factures emeses
 • Llibre de factures rebudes

SOCITATS:

 • Gestió de llibres Diari, Major i auxiliars
 • Balanços
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Memòria

 2.TRAMITACIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES BÀSIQUES

Ens referim a les obligacions tributàries bàsiques periòdiques per a persones físiques, autònoms i petites empreses relacionades amb:

 • Retencions a treballadors i professionals.
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Impost de Societats
 • I qualsevol altra obligació tributària derivada de les peculiaritats pròpies d’activitat de cada empresa.
 1. GESTIÓ D’EVENTUALS SANCIONS I REQUERIMENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

És difícil que un autònom, un petit empresari o fins i tot una persona física, no rebin en algun moment un requeriment de l’Agència Tributària. Es tracta d’una situació més habitual del que podríem pensar.

A Espacio Legal disposem d’un grup de professionals especialistes en fiscalitat i experts en donar suport jurídic que poden solucionar qualsevol imprevist de caràcter tributari.

 1. CONSULTORIA DE QUALSEVOL MENA D’EVENTUALITAT FINANCERA, INCLOSA LA GESTIÓ DE TRESORERIA

En una empresa petita és tan important complir amb les obligacions fiscals com gestionar adequadament els comptes bancaris.

Desde Espacio Legal, el nostre equip d’experts li ofereix un complert servei de consultoria davant de qualsevol tipus d’eventualitat financera que pogués sorgir.

El nostre servei de gestió de tresoreria ofereix un importantíssim suport pel que fa al control de despeses, fent previsions de pagaments mensuals a proveïdors, venciments d’avals, leasing, etc. També oferim assessorament en productes oferts per les entitats bancàries.