Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias
Marcelino Tamargo experto abogado en derecho bancario Asturias Madrid y Barcelona

Llicenciat en Dret i Màster en Dret Financer, l’any 2006 funda la firma d’advocats Espacio Legal | Law & Tax, de la qual actualment és director. Compromès amb la lluita per eradicar les males pràctiques bancàries, l’any 2009 es converteix en el primer advocat d’Espanya a aconseguir una sentència favorable contra un banc per un derivat financer, un SWAP de Bankinter. Per aquest assoliment el seu nom consta en el Diccionari Jurídic Aranzadi, en haver establert jurisprudència en casos on es dilucida el compliment de la Llei del Mercat de Valors i dels reglaments que la desenvolupen sobre inversions financeres de tota mena.