Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

La globalització de la societat ha provocat l’increment de la importància i activitat d’aquesta branca del dret, atès que s’ocupa de les relacions jurídiques entre particulars o empreses quan intervé un element internacional

A Espacio Legal | Law & Tax no som aliens a aquesta situació, especialment si considerem la pertinença de l’Estat Espanyol a la Unió Europea, la qual cosa ha provocat que al nostre país ens haguem de regir per dos ordenaments jurídics les normes dels quals ens afecten: el comunitari i el nacional

El Dret Internacional afecta les persones físiques i jurídiques (sobretot a les societats mercantils), les societats i organitzacions internacionals, i fins i tot als propis Estats que participen en activitats de comerç internacional.

Atès que el Dret Internacional regula les relacions jurídiques entre empreses, particulars o Estats quan les parts són de nacionalitats diferents o quan els actes jurídics tenen lloc en territoris diferents, és lògic que es relacioni amb totes les disciplines legals: Dret Penal Internacional, Dret Societari internacional, Dret civil internacional, Mercantil internacional, Tributari i Fiscal Internacionals, Dret Constitucional Internacional etc.

A Espacio Legal | Law & Tax disposem d’un grup d’experts que estan al corrent de totes les modificacions es produeixen en els convenis internacionals, reglament europeu i normes internes que afecten al Dret Internacional, àmbits en constant canvi i evolució.

Contacta amb el nostre despatx d’advocats a Gijón (Astúries), Madrid o Barcelona i els nostres experts advocats respondran les teves preguntes.

DRET NACIONAL I ESTRANGERIA

La internacionalització de la societat ha generat que cada vegada més professionals treballin en països diferents als seus d’origen i que molts empresaris hagin decidit desenvolupar o amliar la seva activitat professional més enllà de les seves fronteres. Per no parlar de les implicacions que, en l’àmbit del Dret, genera la pertinença d’Espanya a la Unió Europea . Conscients d’aquesta realitat, en Espacio Legal ens hem especialitzat en resoldre  situacions jurídiques en les intervenen elements transnacionals. Aquests són els serveis que oferim:

 • Assessorament en matèria d’inversions estrangeres a Espanya.
 • Assessorament en matèria d’inversions espanyoles a l’estranger.
 • Compra venda d’immobles a Espanya per part d’estrangers.
 • Compra venda d’immobles d’espanyols a l’estranger.
 • Contractació d’empreses espanyoles a l’estranger.
 • Contractació d’estrangers per part d’empreses espanyoles.
 • Drets i obligacions dels expatriats i la seva relació amb les seves empreses d’origen.
 • Dret d’Asil.
 • Processos d’extradició.
 • Trasllats i desplaçaments entre països.
 • Autoritzacions de residència temporal.
 • Residències laborals per compte propi, d’emprenedors o d’inversors.
 • Qualsevol afer relacionat amb el Dret Penal, Societari, Civil, Mercantil, Tributari, Fiscal, Financer o d’arbitratge, que tingui un component internacional.