Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

Espacio Legal | Law & Tax és un despatx d’advocats especialista en Dret Financer.

Ens encarreguem de la defensa jurídica dels nostres clients en el que fa al pagament i reclamació de tributs (impostos, taxes i contribucions especials), ingressos de béns patrimonials, operacions d’arrendament, leasing, equipament o factures impagades de deute públic o de monopolis fiscals (loteries i tabac), multes i sancions monetàries.

En l’àmbit empresarial treballem sobre tots aquells aspectes regulats pel dret financer. També assessorem sobre la presa de decisions de caràcter econòmic i d’afers relatius al pagament d’impostos, finançament de capital o recuperació de deute.

A Espacio Legal | Law & Tax estem especialitzats en les noves àrees del dret, com és el cas del Dret Bancari. En aquest sentit treballem clàusules sòl, dació en pagament, despeses de constitució d’hipoteca, productes financers derivats, hipoteques multidivisa etc. i qualsevol altre afer derivat de les relacions de les entitats bancàries amb el client.

DRET FINANCER I BANCARI

Els advocats de l’àrea de Dret Bancari i Financer d’Espai Legal tenen una dilatada experiència en aquest àmbit. De fet, el fundador i director del despatx, l’advocat, Marcelino Tamargo Menéndez, va ser el primer lletrat en aconseguir una sentència condemnatòria contra una entitat bancària per un dels anomenats “productes escombraries”, un swap de Bankinter.

Des d’aleshores ha guanyat centenars de casos i s’ha convertit en un referent nacional i internacional en aquesta matèria.

DRET FINANCER

El dret financer és la part del dret que s’encarrega de les normes que ordenen els ingressos i les despeses públiques, i les relacions entre l’Estat (administracions públiques) i els particulars.

En Espai Legal, la nostra activitat com a despatx especialitzat en dret financer, està dividida en quatre àrees:

 • Dret fiscal.
 • Dret creditici.
 • Dret pressupostari
 • Dret patrimonial.

Bona part de la nostra tasca en l’àmbit del dret financer està orientada a l’activitat empresarial:

 • Arrendament
 • Leasing
 • Equipament
 • Facturrs impagadas
 • Assesorament econòmic
 • Impostos
 • Financiació de Capital
 • Recuperació de deute.

DRET BANCARI

Aquesta especialitat s’encarrega de les normes jurídiques que regulen a les institucions de crèdit i les seves operacions, així com al conjunt de relacions que aquestes institucions mantenen amb els usuaris de banca i dels seus serveis.

En aquest àmbit cal destacar l’activitat d’Espai Legal en la defensa dels usuaris de banca davant:

 • Execucions hipotecàries.
 • Contractes bancaris.
 • Clàusules sòl.
 • Despeses de constitució d’hipoteca.
 • Productes financers derivats (SWAPS,  CLPS, CAP, WARRANTS, hipoteques multidivisa, bons autocancelables, reclamacions davant empreses d’assessorament financer, clàusules abusives en préstecs hipotecaris, CMOF,  COLLAR, FLOW, etc).
 • Dación en pagament.
 • Refinanciació i renegociacions de deute.
 • Pagament de lletres de canvi associades a promocios de constructores, situación de concurs de creditors, oposicions canviàries

Els objectius de Espacio Legal | Law & Tax en aquest àmbit són la defensa dels dipositants i garantir l’eficiència del dret bancari.