Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

El Dret Civil s’encarrega de regular les relacions personals o patrimonials entre les persones tant físiques com jurídiques.

En Espai Legal | Law & Tax ens hem especialitzat en Dret Civil Patrimonial, assessorant tant a empreses com a particulars en el que es refereix a: drets reals (els que una persona té sobre una cosa, moble o immoble), contractes reals (els que s’adquireixen a l’ subscriure un contracte i que exigeixen el lliurament d’un bé o servei per al seu compliment), protecció a l’consumidor (les normes que regulen els drets dels consumidors enfront d’empreses i administració) i successions i herències (drets i obligacions adquirits pels hereus) .

Portem tot tipus d’assumptes relacionats amb obligacions i contractes, reclamacions de quantitat, insolvències, morositat, cobrament de deutes i impagaments, assessorament a arrendataris i arrendadors, defensa legal davant grans corporacions, mala praxi bancària etc.

En Espai Legal | Law & Tax , comptem amb un departament jurídic especialitzat en Dret Successori i Herències. El seu fundador i director, el lletrat Marcelino Tamargo Menéndez, incideix que convertir-se en hereu genera una sèrie d’actes administratius que en moltes ocasions requereixen de la intervenció d’un advocat especialista en la matèria.

Contacta amb el nostre despatx d’advocats a Gijón (Astúries), Madrid o Barcelona i els nostres experts advocats respondran les teves preguntes.